Ρομποτική

Ρομποτική

Welcome to Our School

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Ea est praesentium modi veri

Η Ρομποτική αποτελεί μια σχετικά καινούργια επιστήμη, προερχόμενη από το εξωτερικό, η οποία συνδυάζει στοιχεία ανάπτυξης λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, προηγμένης μηχανολογίας και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εξοικειωμένοι σε σημαντικό βαθμό με τις νέες τεχνολογίες, αξιοποιούν την ρομποτική ως μαθησιακό εργαλείο βιωματικής προσέγγισης θετικών και θεωρητικών αντικειμένων, ως μέσο ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων και γενικότερα ως χώρος υποστήριξης των ικανοτήτων για την επιτυχία στον 21ο αιώνα.

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική προσφέρει πολύτιμες γνώσεις στους μαθητές μέσα από μια ευχάριστη για αυτούς διαδικασία. Η γνώση αυτή ικανοποιεί την έμφυτη παιδική περιέργεια και χτίζει το ενδιαφέρον των παιδιών στο να κάνουν κάτι να ‘’ δουλέψει ‘’, καλλιεργώντας το πνεύμα της δημιουργίας, της έμπνευσης, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Θα τους διδάξει ότι η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι κάτι που πρέπει να φοβούνται, αλλά κάτι που αξίζει τον κόπο να ‘’αγκαλιάσουν ‘’, να διερευνήσουν και να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον προς όφελός τους.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών απαρτίζονται από ομάδα εξειδικευμένων καθηγητών για τη Ρομποτική, οι οποίοι έχουν αφενός εμπειρία στη διδασκαλία των παιδιών, αφετέρου διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις μηχανολογίας, πληροφορικής και παιδαγωγικής.

Τα μαθήματα Ρομποτικής γίνονται μία φορά την εβδομάδα και το μάθημα διαρκεί 60 λεπτά. Τα τμήματα απαρτίζονται από παιδιά ίδιας ή παρόμοιας ηλικιακής ομάδας, ξεκινώντας από 5 έως 12 άτομα.

Τέλος, μετά το πέρας των μαθημάτων και εφόσον έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς Ρομποτικής.